Custom-made: over welke gegevens beschikken we?

01 SEP. 2023

Afhankelijk van uw specifieke wensen, kunnen we meer diepgaande analyses uitwerken. 

Over welke gegevens beschikken we? 

•   Aantal afgeleverde verpakkingen 
•    Aantal patiënten dat bepaalde medicatie heeft ontvangen 
•    Aantal eenheden afgeleverd in rust- en verzorgingscentra (TPE) 
•    Defined Daily Dose (DDD) 
•    Publiekprijs 
•    Publiekprijs opgesplitst in RIZIV-kost en remgeld 
•    Terugbetalingsvoorwaarden 
•    Type product: per actief bestanddeel of ATC-klasse 
•    Origineel, kopie of generiek, parallelimport 
•    Type voorschrijver: huisarts, specialist met kwalificatie 
•    Type begunstigde: leeftijd, geslacht, verhoogde tegemoetkoming of niet 
•    Plaats van aflevering: regio, provincie, arrondissement
•    … 

Enkele voorbeelden van studies of analyses die we regelmatig uitvoeren, zijn: 

•    Comedicatie 
•    Initiatie van de behandeling door GP of SPC (met specialiteit) 
•    Gemiddelde duur van een behandeling 
•    Gemiddelde dosis 
•    Potentieel marktaandeel voor nieuwe producten 
•    Studie van alternatieve producten op de markt  
•    Meer precieze geografische analyse (tot op arrondissementsniveau) 
•    Epidemiologische analyse 
•    … 

Ifstat of BelPharData

 

     Ifstat

BelPharData

Bereik 94% van de RIZIV-uitgaven voor afgeleverde geneesmiddelen in Belgische apotheken  78% verrijkte en geaggregeerde longitudinale gegevens
Opvolging van patiënten Nee Ja
Beschikbaar Einde van de maand M +1 Einde van de maand M +1 
Leveringstermijn 1 week 3 weken

Pascal Dohrn

Solutions Developer

Recent

Toon alle
A ready-to-go Data Solution?

Om de juiste beslissingen op het juiste moment te kunnen nemen, moet u de dynamiek van uw markt goed begrijpen. Onze gerichte analyses geven u de informatie die u nodig hebt. Ontdek in minder dan 2 minuten onze standaardoplossing, die je precieze antwoorden geeft op 5 essentiële vragen.

Dynamic data set

Onze standaardoplossing biedt een antwoord op 5 essentiële vragen

Custom-made: over welke gegevens beschikken we?

Afhankelijk van uw specifieke wensen, kunnen we meer diepgaande analyses uitwerken.