Hoe levert u materiaal aan voor Phil Connect?

17 NOV. 2023

Phil Connect is een innovatieve oplossing om uw informatieve of educatieve materialen te delen met patiënten en/of apothekers via onze webapplicatie Phil. Hieronder formuleren we enkele richtlijnen, tips en de technische specificaties voor het aanleveren van materiaal voor verspreiding via Phil Connect.

Algemene richtlijnen en tips

Digitaal informatief materiaal of educatieve ondersteuning rond geneesmiddelen, medische hulpmiddelen of andere gezondheidsproducten wordt aanvaard. Het materiaal 
- helpt/begeleidt de patiënt in zijn behandeling; 
- ondersteunt de apotheker in zijn begeleiding van de patiënt (met basis en voortgezette farmaceutische zorg) om het goed gebruik van het geneesmiddel en therapietrouw te versterken.

Enkele voorbeelden: brochures, folders, infographics, instructiefilmpjes of -animaties, gebruiksinstructies, beslisbomen, links naar webinars, online vorming of websites…

Uw materiaal mag een sober niet-promotioneel neutraal overzicht bieden van een bestaand (complex) gamma van producten. Rechtstreekse of onrechtstreeks promotie voor producten is evenwel niet toegelaten. Het aangeleverde materiaal, inclusief de daarin opgenomen afbeeldingen, foto’s, illustraties en dergelijke, dient vrij te zijn van rechten.

Het taalgebruik is afgestemd op de doelgroep(en) en bij voorkeur in beide landstalen. Voor het opnemen van materiaal in andere talen kan u ons steeds contacteren.

Voor onderstaande materialen bestaan er andere communicatie – en adverteermogelijkheden. Deze komen niet in aanmerking voor verspreiding via Phil Connect:

 • PIL
 • SKP
 • RMA-materiaal
 • DHPC

Bijzondere richtlijnen voor geneesmiddelen

 • Er mag geen vermelding zijn van het productmerk, tenzij dit essentieel is voor het correct gebruik van het materiaal door de patiënt.
 • De informatie weergegeven in het materiaal is gebaseerd op en geldt als aanvulling bij de gegevens vermeld in de publieksbijsluiter en de wetenschappelijke bijsluiter (SKP).
 • Elke verwijzing naar reglementeringen in het materiaal, is in overeenstemming met de actueel geldende bepalingen uit de Belgische reglementering met betrekking tot de geneesmiddelen en de apotheekpraktijk.
 • Het materiaal levert een bijdrage aan de kwaliteit van zorg van de apotheker aan de patiënten en kan betrekking hebben op preventie, oriëntatie of farmaceutische zorg.
 • De inhoud van het materiaal is wetenschappelijk correct en tegenstelbaar, conform aan de huidige kennis en wetenschap.
 • Voor voorschriftplichtige geneesmiddelen kan het materiaal enkel na de aflevering ervan door de apotheker aan de patiënt gegeven of getoond worden.

Technische aanleverspecificaties

Documenten

 • Compleet opgemaakte bestanden als PDF, JPG of GIF.
 • Elk individueel document heeft een maximale grootte van 3 MB.

Videobestanden

 • Geen beperkingen qua bestandsgrootte.
 • Videobestanden worden bij APB gehost. Uitzonderlijk en met voorafgaandelijk akkoord van APB is externe hosting mogelijk. 

Pascal Dohrn

Solutions Developer

Recent

Toon alle
GGG COPD: een nieuwe dienst in de apotheek

Chronisch obstructief longlijden (COPD) is een ongeneeslijke ziekte die in ons land meer dan 700.000 mensen treft. Het GGG COPD omvat het begeleiden van patiënten bij het correct gebruik van hun medicatie en het aanvullen van hun kennis over hun aandoening en hun behandeling. Integreer uw informatief materiaal via Phil Connect om de apotheker en de patiënt hierbij te ondersteunen.

Apothekers gebruiken nieuw patiƫntenmateriaal via Phil Connect!

We delen regelmatig uw ondersteunende en digitale apotheek -en patiëntenmaterialen in Phil. Zo kan de apotheker nu ook nieuw patiëntenmateriaal voor twee zelfinjecties in onze applicatie terugvinden.